27/01/2022 05:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuối xuân nơi đất khách

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 24/02/2007 10:05

 

Hoa bay nước chảy cũng vô tình,
Gió quyến xuân đưa đến Sở Thành.
Hồ điệp[1] mơ màng nhà mấy dặm,
Tử quy[2] khắc khoải nguyệt ba canh.
Thư nhàn[3] dễ cách, lòng nên bạc,
Tóc tuyết khôn cầm thức[4] lại xanh.
Nẻo ấy chẳng về, về ắt được,
Năm hồ[5] cảnh vắng có ai tranh?
Sách "Văn đàn bảo giám" ghi tác giả bài này là một văn thần khuyết danh thời Lê.

[1] Giấc bướm.
[2] Chim quốc.
[3] Thư do nhạn đưa.
[4] Thứ màu.
[5] Ngũ Hồ, nơi ẩn cư nổi tiếng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Cuối xuân nơi đất khách