27/06/2022 03:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc Tây xuân du khúc kỳ 2
竹西春遊曲其二

Tác giả: Ngô Ỷ - 吳綺

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/10/2021 14:39

 

Nguyên tác

紫幰車中額畫黄,
軟塵飛過認衣香。
怪他醉客眠芳草,
元是陳隋舊戰塲。

Phiên âm

Tử hiển xa trung ngạch hoạ hoàng[1],
Nhuyễn trần phi quá nhận y hương[2].
Quái tha tuý khách miên phương thảo,
Nguyên thị Trần Tuỳ cựu chiến trường.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trán vẽ vàng ngồi trong xe màn tía,
Bụi nhẹ qua thơm mùi áo nữ nhi.
Ngủ trên cỏ khách say mèm, lạ quá,
Chính nơi đây chiến trường cũ Trần Tuỳ.
[1] Trán vẽ màu vàng, một cách trang điểm của phụ nữ xưa.
[2] Tức “y hương mấn ảnh” 衣香鬓影 (hương áo dáng tóc), chỉ phụ nữ đẹp, ăn mặc diễm lệ, dung nghi nhàn nhã.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Ỷ » Trúc Tây xuân du khúc kỳ 2