03/02/2023 17:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ từ
古詞

Tác giả: Lý Quần Ngọc - 李群玉

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 15:39

 

Nguyên tác

一合相思淚,
臨江灑素秋。
碧波如會意,
卻與向西流。

Phiên âm

Nhất hợp tương tư lệ,
Lâm giang sái tố thu.
Bích ba như hội ý,
Khước dữ hướng tây lưu[1].

Dịch nghĩa

Gom góp nước mắt tương tư,
Đến rưới xuống dòng sông thu.
Làn sóng biếc như hiểu ý,
Bèn cùng nhau chảy về phía tây.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Góp đầy những lệ tương tư
Ra sông rưới xuống mùa thu u sầu
Sóng xanh như biết ý nhau
Về tây sóng chảy nôn nao đến người
[1] Các dòng sông đều chảy về đông ra biển, ở đây dùng hình ảnh chảy ngược về tây ý nói dòng sông cũng như nước mắt, không chảy xuôi được mà đã đổ đi rồi lại chảy ngược vào trong lòng nên không bao giờ hết nước mắt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quần Ngọc » Cổ từ