18/10/2021 11:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ từ
古詞

Tác giả: Lý Quần Ngọc - 李群玉

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 15:39

 

Nguyên tác

一合相思淚,
臨江灑素秋。
碧波如會意,
卻與向西流。

Phiên âm

Nhất hợp tương tư lệ,
Lâm giang sái tố thu.
Bích ba như hội ý,
Khước dữ hướng tây lưu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Góp đầy những lệ tương tư
Ra sông rưới xuống mùa thu u sầu
Sóng xanh như biết ý nhau
Về tây sóng chảy nôn nao đến người

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quần Ngọc » Cổ từ