20/09/2021 13:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phù dĩ 3
芣苡 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 21:12

 

Nguyên tác

采采芣苡、
薄言袺之。
采采芣苡、
薄言襭之。

Phiên âm

Thái thái phù dĩ,
Bạc ngôn kết chi.
Thái thái phù dĩ,
Bạc ngôn khiết chi.

Dịch nghĩa

Trái phù dĩ hái lại hái,
Thì lấy vạt áo túm lại mà đựng.
Trái phù dĩ hái lại hái,
Thì lấy vạt áo túm lại rồi buộc ngang lưng quần.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trái phù dĩ hái rồi lại hái,
Vạt áo ta túm lại đựng chung.
Hái rồi lại hái cho xong.
Túm rồi ta lại buộc vòng thắt lưng.
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.
- kết: lấy vạt áo túm lại mà đựng.
- khiết: lấy vạt áo túm lại mà đựng rồi buộc vào thắt lưng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Phù dĩ 3