18/08/2022 02:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyên đán khách Cao Miên quốc

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2018 09:34

 

Phiên âm

Cao thử Tân Châu tài á tuế,
Phẫu già Chân Lạp hốt nguyên triêu.
Cố viên cô phụ thu thiên hội,
Khách địa thuỳ tương bách tửu[1] yêu.
Hồng đối ngư đăng đào thổ nhuỵ,
Thanh liên nho phục thảo trừu điều.
Hồi khan vật hoán tinh niên cải[2],
Bất xả sơ tâm độc tịch triều.

Dịch nghĩa

Bánh bột lọc và bắp ở Tân Châu mới gần hết năm,
Chậu gỗ kèn thổi đất Chân Lạp bỗng ngày mồng một Tết.
Vườn cũ đã phụ hội đánh đu,
Đất khách ai người đem rượu bách mời.
Đào nở nhuỵ đỏ đối ngọn đèn chài,
Nhánh cỏ quệt xanh như màu áo nhà nho.
Ngoảnh nhìn vật đổi sao năm dời,
Không bỏ tấm lòng ban đầu như nước triều hôm sớm.

Bản dịch của Hoài Anh

Mới hôm qua ở Tân Châu,
Mà nay Chân Lạp ngày đầu năm sang.
Hội đánh đu đã phụ phàng,
Ở nơi đất khách ai mang rượu mời?
Đối đèn chài, đào nở tươi,
Cỏ xanh màu áo của người làng nho.
Ngoảnh nhìn biến đổi nắng mưa,
Lòng ta chẳng đổi, giống như nước triều.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Rượu ngâm lá bách. Theo sách Bản thảo cương mục thì lá bách chất bền chắc, uống vào thêm tuổi thọ, nên ngày tết nguyên đán dùng ngâm rượu uống để trừ tà khí.
[2] Do câu “vật hoán tin di” (vật đổi sao dời).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Nguyên đán khách Cao Miên quốc