15/08/2020 04:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khó than, khó thở, khó phân trần

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 16:40

 

Khó than, khó thở, khó phân trần,
Tóc không xe mà rối, ruột không dần mà đau.
Không ăn thì ốm, thì gầy,
Ăn thì nước mắt chan đầy chén cơm.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Khó than, khó thở, khó phân trần