03/08/2021 18:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 36

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2006 16:00

 

Xem hoa xuân đến cũng đầm âm[1],
Thu muộn ai hay trúc có thơm.
Thèm nỡ phụ canh cua róc[2],
Lạnh đà quen nệm ổ rơm.
Của nha còn ấy hai pho sách,
Ơn chúa chăng quên một bữa cơm[3].
Có thủa lên lầu ngồi đợi nguyệt,
Một mình uống, lại một mình xâm[4].
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] “Đầm ấm” chuyển sang vần bằng cho hiệp vận. Có sách phiên là “đầm hâm”.
[2] Tên một thứ cua đồng, khi nấu canh thì róc vỏ.
[3] Ý nói mỗi lần ăn cơm đều nhớ đến ơn vua.
[4] Do chữ “xâm tuý” là say sưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 36