23/09/2020 14:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm xuân ở quê

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 07/06/2014 10:18

 

Thoáng nghiêng hạt nước gió lùa
Đêm mong manh lạnh tiếng mưa mơ hồ
Giọt gianh chia nửa trong khô
Nửa ngoài ướt cả sương mờ mờ giăng.

Nhớ về một thuở xa xăm
Quê nhà đường đất gột quần cầu ao
Gọi nhau tắt lối bờ rào
Chạm bờ mưa mỏng lối vào nhà em.

Bây giờ mưa vẫn rắc đêm
Người xa, người nhớ, người quên... trắng trời.
3-2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Đêm xuân ở quê