27/01/2022 21:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trừ tịch
除夕

Tác giả: Lý Đông Dương - 李東陽

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2019 22:07

 

Nguyên tác

獨吟孤坐總傷神,
誰伴長安守歲人。
卦數已周無那老,
年華初轉又逢春。
思親淚盡空雙眼,
哭女聲高徹四鄰。
還向燈前添舊草,
擬從新歲乞閑身。

Phiên âm

Độc ngâm độc toạ tổng thương thần,
Thuỳ bạn Trường An thủ tuế nhân?
Quái số[1] dĩ chu vô ná lão,
Niên hoa sơ chuyển hựu phùng xuân.
Tư thân lệ tận không song nhãn,
Khốc nữ thanh cao triệt tứ lân.
Hoàn hướng đăng tiền thiêm cựu thảo[2],
Nghĩ tòng tân tuế khất nhàn thân[3].

Dịch nghĩa

Ngồi một mình ngâm mãi cũng thấy buồn
Cùng ai đón tết ở Trường An?
Đã tròn số quẻ nên già rồi
Năm tháng qua đi lại gặp xuân
Nhớ cha mẹ khóc khô cả lệ
Tiếng khóc con gái lan sang hàng xóm
Trước đèn lại thêm chữ vào tờ nháp
Đợi sang năm mới xin về để thân nhàn

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ngâm mỗi mình thôi mãi cũng buồn
Cùng ai đón tết ở Trường An?
Đã tròn số quẻ tăng thêm lão
Sắp đến đầu năm lại gặp xuân
Tiếng khóc vọng ồn thương bé gái
Lệ tuôn hầu cạn nhớ song thân
Trước đèn lại chữa thêm tờ nháp
Năm mới dâng xin để được nhàn
[1] Chỉ 64 quẻ Kinh dịch, ở đây chỉ nhà thơ vừa tròn 64 tuổi theo số quẻ.
[2] Bản nháp đơn xin từ chức.
[3] Xin từ quan làm dân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Đông Dương » Trừ tịch