31/03/2023 14:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Hồn ta muốn trở thành thiên thể”
“Душа хотела б быть звездой”

Tác giả: Fyodor Tyutchev - Фёдор Тютчев

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 26/04/2010 08:06

 

Nguyên tác

Душа хотела б быть звездой,
Но не тогда, как с неба полуночи
Сии светила, как живые очи,
Глядят на сонный мир земной, -

5 Но днем, когда, сокрытые как дымом
Палящих солнечных лучей,
Они, как божества, горят светлей
В эфире чистом и незримом.

Bản dịch của Thuý Toàn

Hồn ta muốn trở thành thiên thể
Nhưng không là những vì sao đêm
Từ trời cao tựa mắt người trần thế
Ngó xuống cõi trần thiêm thiếp giấc nồng

Mà ở giữa ban ngày như sau sương khói
Của những tia mặt trời đốt cháy chói chang
Tựa như các thần linh, bùng cháy
Trên thiên cung trinh bạch, vô hình
Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Fyodor Tyutchev » “Hồn ta muốn trở thành thiên thể”