18/10/2021 12:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếu nữ tản kiều
少女撒嬌

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 22/03/2013 14:45

 

Nguyên tác

少小誰家女,
風前賣俏妝。
淺眉終學柳,
丁鬢早梳香。
裊裊初臨鏡,
依依似斷腸。
不知蓬蓽裡,
壓線正逢裳。

Phiên âm

Thiếu tiểu thuỳ gia nữ,
Phong tiền mại tiếu trang.
Thiển mi chung học liễu,
Đinh mấn tảo sơ hương.
Niểu niểu sơ lâm kính,
Y y tự đoạn trường.
Bất tri bồng tất lý,
Áp tuyến chính phùng thường.

Dịch nghĩa

Con gái nhà ai còn bé
Trước gió trang điểm vụng về
Mày còn thưa học kẻ theo lá liễu
Tóc ngắn đã sớm có chút mùi hương
Thướt tha đến trước gương
Uốn éo như đang đau bụng
Chẳng biết lúc đó cỏ may
Đang đâm cả vào gấu quần

Bản dịch của Trần Kim Anh

Con ai còn bé tẹo
Đã làm dáng trước gương
Mày thưa đòi kẻ đậm
Tóc ngắn cũng toả hương
Trước gió lả lướt đứng
Uốn éo như đau sườn
Chẳng biết nơi gấu váy
Đầy cỏ may bên đường
Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Thiếu nữ tản kiều