04/07/2022 11:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự tòng bình địa bộ thanh vân

Tác giả: Phan Mạnh Danh - 潘孟名

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 22/06/2008 03:15

 

Phiên âm

Tự tòng bình địa bộ thanh vân (Tái sinh duyên)
Hồi thủ đông phong nhập mộng tần (Tống thi)
Dát ngọc tương kim thành để sự (Tình sử)
Ngọc đường kim mã thuộc hà nhân (Tống thi)

Bản dịch của Nguyễn Du

Chàng từ nhẹ bước thanh vân
Nỗi nàng càng nghĩ xa gần càng thương
Ấy ai dặn ngọc thề vàng
Bây giờ kim mã ngọc đường với ai

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Mạnh Danh » Tự tòng bình địa bộ thanh vân