12/08/2020 02:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vì đứt dây, nên gỗ mới chìm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 11:18

 

Vì đứt dây, nên gỗ mới chìm,
Bởi anh ở bạc nên em phải tìm nơi xa.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Vì đứt dây, nên gỗ mới chìm