11/08/2020 11:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh minh
清明

Tác giả: Vương Vũ Xứng - 王禹偁

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 18:34

 

Nguyên tác

無花無酒過清明,
興味蕭然似野僧。
昨日鄰家乞新火,
曉窗分與讀書燈。

Phiên âm

Vô hoa vô tửu quá thanh minh,
Hứng vị tiêu nhiên tự dã tăng.
Tạc nhật lân gia khất tân hoả,
Hiểu song phân dữ độc thư đăng.

Dịch nghĩa

Không rượu, không hoa qua tiết thanh minh,
Đạm bạc, thanh bạch như nhà sư ở xứ quê.
Hôm qua sang nhà hàng xóm xin lửa mới nhóm lên,
Sáng sớm đốt đèn đọc sách trước cửa sổ.

Bản dịch của Hải Đà

Đón tiết thanh minh chẳng rượu hoa
Thú vui đơn giản giống sư nhà
Hôm qua xin lửa bên hàng xóm
Đèn sách bên song đọc nhẩn nha.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Vũ Xứng » Thanh minh