11/08/2022 08:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàm thi kỳ 2
談詩其二

Tác giả: Phương Hiếu Nhụ - 方孝孺

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/01/2019 20:43

 

Nguyên tác

前宋文章配兩周,
盛時詩律每無儔。
今人未識昆侖派,
卻笑黄河是濁流。

Phiên âm

Tiền Tống văn chương phối lưỡng Chu,
Thịnh thời thi luật mỗi vô trù.
Kim nhân vị thức Côn Lôn[1] phái,
Khước tiếu Hoàng Hà thị trọc lưu.

Dịch nghĩa

Văn chương đời Tống sánh với hai Chu
Lúc thịnh của họ thì cũng không có bạn sánh
Người nay chưa biết phái Côn Lôn
Lại đi cười nước Hoàng Hà đục

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Hai Chu thơ Tống sánh văn chương,
Lúc thịnh luật thơ khó bạn bằng.
Chưa biết Côn Lôn ai cứ bảo,
Suối về đục thế nước sông Hoàng.
[1] Người xưa cho là Hoàng Hà bắt nguồn từ Côn Lôn. Đời Tống có phái thơ Côn Lôn. Hai câu cuối chỉ người ngày nay chỉ thấy được đoạn cuối thơ Tống, nên dễ dàng xem thường rẻ rúng thơ Tống, có biết đâu thơ Tống cũng rộng lớn vô cùng. Ví như không biết Hoàng Hà nguồn từ núi Côn Lôn, khi về đến đồng bằng thì nước đục.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phương Hiếu Nhụ » Đàm thi kỳ 2