08/08/2020 19:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Theo nhau cho trọn lời vàng đá

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 16:12

 

Theo nhau cho trọn lời vàng đá,
Không hay chừ kẻ Á, người Âu.
Gối loan chẳng đặng giao đầu,
Con chim bơ vơ núi Ngự, con cá thảm sầu sông Hương.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Theo nhau cho trọn lời vàng đá