02/07/2022 03:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lịch Châu lưu biệt Trương viên ngoại
鄜州留別張員外

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2014 19:08

 

Nguyên tác

江南相送君山下,
塞北相逢朔漠中。
三楚故人皆是夢,
十年陳事只如風。
莫言身世他時異,
且喜琴尊數日衕。
惆悵卻愁明日別,
馬嘶山店雨蒙蒙。

Phiên âm

Giang Nam tương tống quân sơn hạ,
Tái bắc tương phùng sóc mạc trung.
Tam Sở cố nhân giai thị mộng,
Thập niên trần sự chỉ như phong.
Mạc ngôn thân thế tha thì dị,
Thả hỉ cầm tôn sổ nhật đồng.
Trù trướng khước sầu minh nhật biệt,
Mã tê sơn điếm vũ mông mông.

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Giang Nam chân núi hận chia tay
Ải Bắc trong dinh gặp gỡ may
Ba Sở bạn bè mơ hoạ thấy
Mười năm công việc khó tung bay
Mặc dầu thân thế hồi sau đó
Hãy cứ cầm tôn dịp tốt này
Ngán nỗi sớm mai tôi tiễn bác
Trong mưa tiếng ngựa hét đường mây
Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Lịch Châu lưu biệt Trương viên ngoại