09/08/2022 05:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Đường Hoàn quy Phu thuỷ trang
送唐環歸敷水莊

Tác giả: Giả Đảo - 賈島

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 19/12/2016 13:21

 

Nguyên tác

毛女峰當戶,
日高頭未梳。
地侵山影掃,
葉帶露痕書。
松徑僧尋藥,
沙泉鶴見魚。
一川風景好,
恨不有吾廬。

Phiên âm

Mao Nữ phong[1] đương hộ,
Nhật cao đầu vị sơ.
Địa xâm sơn ảnh tảo,
Diệp đái lộ ngân thư.
Tùng kính tăng tầm dược,
Sa tuyền hạc kiến ngư.
Nhất xuyên phong cảnh hảo,
Hận bất hữu ngô lư.

Dịch nghĩa

Nhà ở trông ra núi Mao Nữ,
Mặt trời lên cao chưa chải đầu.
Đất lấn làm núi mất hình bóng,
Móc đọng trên lá nhỏ vào sách để lại vết.
Thầy chùa trên đường rừng thông hái thuốc,
Hạc đứng bên bờ suối cát kiếm cá.
Một dòng sông với phong cảnh đẹp,
Hận là ta không có nhà tranh ở đây.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà ở trông ra non Mao Nữ
Mặt trời cao vẫn chửa chải đầu
Đất xâm núi mất sắc màu
Móc tràn trên lá thấm sâu sách dày
Trên đường thông sư thầy hái thuốc
Hạc lom khom suối cát kiếm ăn
Một sông cảnh đẹp như tranh
Hận rằng không có một căn lều nào.
Sông Phu nay trong huyện Hoa Âm, tỉnh Thiểm Tây.

Nguồn: Đường thi quan chỉ, Từ Bắc Văn, Tế Nam xuất bản xã, 1995
[1] Tên một ngọn núi trong rặng Hoa Sơn. Tương truyền vì có cung nhân họ Mao của Tần Thuỷ Hoàng trốn trong đó nên núi được đặt tên như vậy. Núi này gần sông Phu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Đảo » Tống Đường Hoàn quy Phu thuỷ trang