25/09/2020 11:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ bạc Tương giang
夜泊湘江

Tác giả: Vu Vũ Lăng - 于武陵

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2014 00:42

 

Nguyên tác

北風吹楚樹,
此地獨先秋。
何事屈原恨,
不隨湘水流。
涼天生片月,
竟夕伴孤舟。
一作南行客,
無成空白頭。

Phiên âm

Bắc phong xuy Sở thụ,
Thử địa độc tiên thu.
Hà sự Khuất Nguyên hận,
Bất tuỳ Tương thuỷ lưu.
Lương thiên sinh phiến nguyệt,
Cánh tịch bạn cô chu.
Nhất tác nam hành khách,
Vô thành không bạch đầu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngọn gió bấc thổi vào cây Sở
Vùng đất này thu đến sớm hơn
Vì đâu nỗi hận Khuất Nguyên
Đã không trôi biến theo dòng Tương reo
Khung trời vắng trăng treo lờ lững
Suốt bao đêm bạn với cô thuyền
Một lần làm khách đi nam
Đầu không bạc cũng thành ông bạc đầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vu Vũ Lăng » Dạ bạc Tương giang