25/05/2024 02:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ quê

Tác giả: Lưu Kỳ Linh - Lưu Trọng Lai

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/05/2009 07:27

 

Đêm qua phi mộng về quê cũ
Thổn thức Kỳ Phong lệ đá rơi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Kỳ Linh » Nhớ quê