20/06/2021 10:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

U Châu tân tuế tác
幽州新歲作

Tác giả: Trương Duyệt - 張說

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2006 16:24

 

Nguyên tác

去歲荊南梅似雪,
今年薊北雪如梅。
共知人事何常定,
且喜年華去復來。
邊鎮戍歌連夜動,
京城燎火徹明開。
遙遙西向長安日,
願上南山壽一杯。

Phiên âm

Khứ tuế Kinh Nam mai tự tuyết,
Kim niên Kế Bắc tuyết như mai.
Cộng ta nhân sự vô thường định,
Thả hỉ niên hoa khứ phục lai.
Biên trấn thú ca liên dạ động,
Kinh thành liệu hoả triệt minh khai.
Dao dao tây hướng Trường An nhật[1],
Nguyện thướng Nam Sơn thọ nhất bôi..

Dịch nghĩa

Năm ngoái ở Kinh Nam (nay thuộc tỉnh Hồ Quảng), hoa mai trắng như tuyết,
Năm nay ở Kế Bắc (nay là Bắc Kinh), tuyết trắng như hoa mai
Ở đâu cũng bùi ngùi: việc đời không có gì là nhất định
Nhưng hãy mừng: cảnh xuân qua qua rồi lại trở lại
Tiếng ca của lính thú ở biên trấn vang mấy đêm liền
Lửa đình liệu trong kinh đô cháy rực suốt sáng
Xa xa hướng phía tây, trông ngóng mặt trời Trường An
Mong được dâng một chén rượu chúc quân vương thọ như Nam Sơn.

Bản dịch của (Không rõ)

Kinh Nam năm ngoái mai như tuyết
Kế Bắc giờ đây tuyết tựa mai
Buồn nỗi việc người thay đổi mãi
Mừng thay xuân mới trở xoay hoài
Biên cương lính hát đêm vang tiếng
Đế khuyết đèn chong sáng rực trời
Trông ngóng Trường An dâng chén chúc
Cùng Nam Sơn đứng vững muôn đời.
[1] Bấy giờ Trương Thuyết bị giáng, phải ra làm đô đốc U Châu, tưởng nhớ đến kinh đô Trường An là chỗ Đường Huyền Tông đang ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Duyệt » U Châu tân tuế tác