19/01/2022 03:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vào Đảo Ngọc

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2014 14:55

 

Thắp nén hương trầm trên sóng xô
Bốn bề xe cộ náo tâm tư
Muốn tìm một cõi thanh hư nhỏ
Đảo vắng hồn xanh vượt bến bờ
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Vào Đảo Ngọc