05/10/2022 04:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tổng kết tám cảnh Tiêu Tương

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/02/2007 06:33

 

Một đỉnh thanh quang mở chợ xuân,
Ngư thôn tịch tịch[1] chiếu hồng luân[2].
Vãn chung[3] pha khói lừng kim giới[4],
Mộ tuyết[5] rây[6] hoa lạt thủy tân[7].
Mưa tưới đêm thâu khơi ánh ngọc,
Nguyệt soi thu rạng dãi bầu ngân[8].
Bình sa[9] nhạn tới thêm kì lệ[10],
Buồm khách xa về thuận gió nhân[11].
[1] Chiều chiều.
[2] Mặt trời hồng.
[3] Chuông chiều.
[4] Thế giới vàng.
[5] Tuyết chiều.
[6] Rắc.
[7] Trắng bến nước.
[8] Bầu bạc.
[9] Bãi cát phẳng.
[10] Đẹp kì diệu.
[11] Gió nhân đức.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Tổng kết tám cảnh Tiêu Tương