04/12/2020 05:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tham vàng bỏ đống gạch đầy

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 13:26

 

Tham vàng bỏ đống gạch đầy,
Vàng thì ăn hết, gạch xây lên thành.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tham vàng bỏ đống gạch đầy