29/09/2022 06:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lý Bá Anh kỳ 2
送李伯英其二

Tác giả: Chu Trì - 周馳

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2009 02:42

 

Nguyên tác

江南才子去遊燕,
為憶明時正禮賢。
休向薊門尋古跡,
黃金臺上草連天。

Phiên âm

Giang Nam tài tử khứ du Yên,
Vi ức minh thì chính lễ hiền.
Hưu hướng Kế Môn tầm cổ tích,
Hoàng kim đài thượng thảo liên thiên.

Bản dịch của (Không rõ)

Tài tử Giang Nam dạo đất Yên
Nhớ thời minh chúa lễ tôn hiền
Vết xưa cửa Kế tìm chi bận
Cao vút đài vàng cỏ mọc chen
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 3), NXB Giáo dục, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Trì » Tống Lý Bá Anh kỳ 2