30/03/2023 18:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiếc lá
La feuille

Tác giả: Antoine-Vincent Arnault

Nước: Pháp
Đăng bởi Windy Eastern vào 13/08/2014 18:45

 

Nguyên tác

De ta tige détachée,
Pauvre feuille desséchée,
Où vas-tu ? - Je n'en sais rien.
L'orage a brisé le chêne
Qui seul était mon soutien.
De son inconstante haleine
Le zéphyr ou l'aquilon
Depuis ce jour me promène
De la forêt à la plaine,
De la montagne au vallon.
Je vais ou le vent me mène,
Sans me plaindre ou m'effrayer :
Je vais où va toute chose,
Où va la feuille de rose
Et la feuille de laurier.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Rơi ra từ chính thân này
Lá khô sầu héo biết rầy đi đâu
Phong ba bẻ gẫy thân đau
Cây sồi là trụ bấy lâu lá này
Từ trong tiếng thở nghẹn lời
Bão to, gió nhỏ cuốn đời lá đi
Từ rừng cho tới đồng cây
Núi cao nối tiếp thung trầy xa xôi
Lá đi, gió cuốn lá đi
Không lời ái ngại, chẳng e sợ gì
Lá đi, tất cả cùng đi
Hoa hồng, nguyệt quế cùng đi một đường đi.
Nguồn: Nhớ chuyện nay, Trần Đông Phong, NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Antoine-Vincent Arnault » Chiếc lá