27/11/2020 02:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã thượng đắc thi
馬上得詩

Tác giả: Kwon Pil - 권필

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2018 16:49

 

Nguyên tác

世事如今不管他,
只將詩句了山河。
可憐馬上平生得,
持比劉翁果孰多。

Phiên âm

Thế sự như kim bất quản tha,
Chỉ tương thi cú liễu sơn hà.
Khả liên mã thượng bình sanh đắc,
Trì tỉ lưu ông quả thục đa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đời nay sự thế chẳng lo,
Dùng câu thơ để vẽ tô sơn hà.
Một đời trên ngựa viết ra,
Được như kết quả ông nhà Lưu Linh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kwon Pil » Mã thượng đắc thi