30/10/2020 21:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuỳ đê
隋堤

Tác giả: Ngô Dung - 吳融

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 15:18

 

Nguyên tác

搔首隋堤落日斜,
已無餘柳可藏鴉。
岸傍昔道牽龍艦,
河底今來走犢車。
曾笑陳家歌玉樹,
卻隨後主看瓊花。
四方正是無虞日,
誰信黎陽有古家。

Phiên âm

Tao thủ Tuỳ đê lạc nhật tà,
Dĩ vô dư liễu khả tàng nha.
Ngạn bàng tích đạo khiên long hạm[1],
Hà để kim lai tẩu độc xa.
Tằng tiếu Trần gia ca "Ngọc thụ",
Khước tuỳ Hậu chủ khán quỳnh hoa.
Tứ phương chánh thị vô Ngu nhật[2],
Thuỳ tín Lê Dương[3] hữu cổ gia.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chiều đang xuống đê Tuỳ ôi ngán ngẩm,
Không một cành liễu sót quạ dừng chân.
Bờ đê xưa là đường cho phu kéo,
Nay xe trâu đang lặn lội dưới dòng.
Cười vua Trần ham mê ca "Ngọc thụ",
Sao lại theo Hậu chúa ngắm hoa quỳnh.
Khắp bốn phương không một ngày yên ổn,
Ai dám tin tướng giỏi xuất Lê Dương.
[1] Bờ đê ngày xưa là đường phu kéo thuyền cho Tuỳ Dượng Đế (mấy chục chiếc thuyền lớn) xuôi nam xuống Dương Châu du ngoạn.
[2] Ngày thanh bình (như thời Nghiêu, Thuấn).
[3] Đất trọng trấn trên đường bắc nam, trước là nơi Tào Tháo đánh bại Viên Đàm (con Viên Thiệu), Quan Vũ chém Hoa Hùng, Tạ Huyền đánh tan quân của Phù Kiên. Ý nói Lê Dương là đất có tướng giỏi xuất hiện.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Dung » Tuỳ đê