16/08/2022 09:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày xưa

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2016 16:44

 

mẹ là cô gái truân chuyên
hai mươi tuổi ngọc
vui miền hương quê
sáng đi buôn, chiều lại về
ngày ngày hai lượt
gót mê phận nghèo
Nguồn: Suối về Hoa Nghiêm (thơ), Trần Quê Hương, NXB Văn nghệ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Ngày xưa