02/10/2022 22:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim tịch hành - Tự Tề, Triệu tây quy chí Hàm Dương tác
今夕行-自齊趙西歸至咸陽作

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/01/2014 21:43

 

Nguyên tác

今夕何夕歲云徂,
更長燭明不可孤。
咸陽客舍一事無,
相與博塞為歡娛。
馮陵大叫呼五白,
袒跣不肯成梟盧。
英雄有時亦如此,
邂逅豈即非良圖。
君莫笑,劉毅從來布衣願,
家無儋石輸百萬。

Phiên âm

Kim tịch hà tịch[1] tuế vân tồ[2],
Canh trường chúc minh bất khả cô.
Hàm Dương[3] khách xá nhất sự vô,
Tương dữ bác tái[4] vi hoan ngu.
Phùng lăng đại khiếu hô ngũ bạch,
Đản tiển bất khẳng thành kiêu lô[5].
Anh hùng hữu thì diệc như thử,
Giải cấu khởi tức phi lương đồ[6].
Quân mạc tiếu, Lưu Nghị[7] tòng lai bố y nguyện,
Gia vô đảm thạch[8] thâu bách vạn.

Dịch nghĩa

Đêm nay đêm gì năm sắp đi qua
Canh dài đèn sáng không thể ngồi một mình
Ở Hàm Dương khách xá không có một chuyện để làm
Chắc lấy đánh bạc làm chuyện vui qua thì giờ
Hùng hổ kêu to “ngũ bạch”
Ngồi xổm, cởi trần, “yêu lô” cũng không chịu ra
Anh hùng có lúc cũng như vậy
Chuyện rủi may có phải là không có kế hoạch đâu
Bạn đừng cười Lưu Nghị trước giờ vẫn muốn làm kẻ áo vải
Nhà không có đồ đong (không có thóc lúa) mà thua có lúc đến trăm vạn

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Cuối năm đêm ấy đêm gì
Canh dài đèn tỏ phiền gì lẻ loi
Hàm Dương khách xá ngồi rồi
Bày trò trịch sắc đánh chơi giải buồn
La to năm trắng bồn chồn
Xắn tay ngồi xổm đâu còn lục yêu
Anh hùng gặp vận rứa nhiều
Rủi may đâu phải không theo lương đồ
Đừng cười Lưu Nghị áo sô
Nhà không thúng thóc đánh thua trăm vàn
(Năm 746)

Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
[1] Lấy từ bài Trừu mâu 綢繆, phần Đường phong trong Kinh thi.
[2] Đêm trừ tịch, đêm cuối năm.
[3] Địa danh nay thuộc tỉnh Thiểm Tây.
[4] Là cuộc đánh bạc.
[5] Kiêu là số yêu, lô là số lục.
[6] Mưu đồ hay.
[7] Tướng thời Đông Tấn, hàn vi hay đánh bạc.
[8] Đảm là cái lượng hai thạch, thạch là cái lượng một thùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Kim tịch hành - Tự Tề, Triệu tây quy chí Hàm Dương tác