14/08/2022 06:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Làm trai cho đáng sức trai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2015 09:04

 

Làm trai cho đáng sức trai,
Khom lưng chống gối gánh hai hạt vừng.
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Làm trai cho đáng sức trai