23/05/2022 09:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sinh tra tử (Cận tự nguyệt đương hoài)
生查子(近似月當懷)

Tác giả: Hướng Tử Nhân - 向子諲

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2014 18:16

 

Nguyên tác

近似月當懷,
遠似花藏霧。
好是月明時,
同醉花深處。

看花不自持,
對月空相顧。
願學月頻圓,
莫作花飛去。

Phiên âm

Cận tự nguyệt đương hoài,
Viễn tự hoa tàng vụ.
Hảo thị nguyệt minh thì,
Đồng tuý hoa thâm xứ.

Khán hoa bất tự trì,
Đối nguyệt không tương cố.
Nguyện học nguyệt tần viên,
Mạc tác hoa phi khứ.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Gần như trăng sáng tỏ
Xa như hoa sương phủ
Trăng sáng là dịp hay
Dưới hoa say hứng thú

Hoa đẹp muốn ngắm hoài
Nhìn trăng đâu cũng có
Ước nguyện trăng cứ tròn
Và hoa đừng héo úa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hướng Tử Nhân » Sinh tra tử (Cận tự nguyệt đương hoài)