22/01/2022 12:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xanh

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 23/04/2008 22:43

 

Đất người yên giấc đồi
Thân xanh tình động bóng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Xanh