08/12/2021 03:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Uyển khâu 2
宛丘 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 13:04

 

Nguyên tác

坎其擊鼓,
宛丘之下。
無冬無夏,
值其鷺羽。

Phiên âm

Khảm kỳ kích cổ,
Uyển Khâu chi hộ (hạ).
Vô đông vô hộ (hạ),
Trị kỳ lộ vũ.

Dịch nghĩa

Tiếng trống đánh lên.
Ở dưới cái gò bốn bên cao, giữa thấp.
Không kể màu đông hay mùa hạ (lúc nào cũng thấy chơi bời hoang đàng)
Cầm cây lông cò trắng để chỉ huy múa hát.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trống thì nghe đánh xôn xao,
Trên gò giữa thấp quanh cao suốt ngày.
Không nề đông hạ, miệt mài,
Cầm lông cò trắng múa may hát đùa.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

khảm: tiếng trống đánh.
trị: cầm ở trong tay.
lộ: con cò, con thung sừ, hay còn gọi là con lộ tư, đẹp mà sạch sẽ, trắng trẻo, trên đầu có lông dài chừng mươi cọng.
vũ: lông, lấy lông cò làm đồ để che, người nhảy múa cầm để chỉ huy.

Nói không có lúc nào là không đi ra chơi bời và đánh trống nhảy múa ở đấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Uyển khâu 2