31/03/2020 09:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Cố Huống Tứ thượng cận thúc phụ
送顧況泗上覲叔父

Tác giả: Trương Kế - 張繼

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 02/10/2016 14:35

 

Nguyên tác

吳鄉歲貢是嘉賓,
後進之中見此人。
別業更臨洙泗上,
擬將書卷對殘春。

Phiên âm

Ngô hương tuế cống thị gia tân,
Hậu tiến chi trung kiến thử nhân.
Biệt nghiệp cánh lâm Thù Tứ thượng,
Nghĩ tương thư quyển đối tàn xuân.

Dịch nghĩa

Trên quê đất Ngô ông đã đãi tôi cả năm như khách quý,
Nay ông đi vào nơi thăm người đó.
Biệt thự cất trên chỗ sông Thù gặp sông Tứ,
Thiển nghĩ chắc ông đã mang theo sách đặng đọc lúc xuân tàn.

Bản dịch (của Bản dịch của Nguyễn Minh)

Trên quê Ngô tôi như quý khách
Nay ông thăm thân thích trượng nhân
Tứ Thù biệt thự cũng gần
Hẳn mang theo sách cuối xuân trau dồi.
Sông Tứ bắt nguồn từ tỉnh Sơn Đông, chảy qua tỉnh Giang Tô để nhập vào sông Hoài. Sông Thù là một chi nhánh của sông Tứ. Hai sông gặp nhau tại Khúc Phụ, là nơi Khổng Tử giảng đạo.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Kế » Tống Cố Huống Tứ thượng cận thúc phụ