02/07/2020 17:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm ngụ
感寓

Tác giả: Đỗ Tuân Hạc - 杜荀鶴

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2014 17:42

 

Nguyên tác

大海波濤淺,
小人方寸深。
海枯終見底,
人死不知心。

Phiên âm

Đại hải ba đào thiển,
Tiểu nhân phương thốn[1] thâm.
Hải khô chung kiến để,
Nhân tử bất tri tâm.

Dịch nghĩa

Biển cả với sóng lớn cũng còn nông cạn,
Kẻ tiểu nhân thì lòng dạ sâu hiểm.
Biển khô cuối cùng cũng thấy đáy,
Người đến chết cũng không hiểu được lòng dạ.

Bản dịch của Tiểu Các

Biển lớn sóng dường nông
Tiểu nhân dạ khó đong
Biển khô còn thấy đáy
Người chết chẳng hay lòng
[1] Nghĩa đen là một tấc vuông, nghĩa bóng là chữ viết tắt của thành ngữ "phương thốn chi địa" (đất của một tấc vuông), cổ nhân Trung Hoa thường dùng để chỉ tấm lòng mình, ta hay dùng chữ "tấc lòng" cũng là vì vậy...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Tuân Hạc » Cảm ngụ