07/12/2021 23:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn đảo y
聞擣衣

Tác giả: Triệu Mạnh Phủ - 趙孟頫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2020 21:51

 

Nguyên tác

露下碧梧秋滿天,
砧聲不斷思綿綿。
北來風俗猶存古,
南度衣冠不及前。
苜蓿總肥宛腰褭,
琵琶曾泣漢嬋娟。
人間俯仰成今古,
何待他年始惘然。

Phiên âm

Lộ hạ bích ngô thu mãn thiên,
Châm thanh bất đoạn tứ miên miên.
Bắc lai phong tục do tồn cổ,
Nam độ y quan bất cập tiền.
Mục túc[1] tổng phì Uyên[2] yếu niểu[3],
Tì bà tằng khấp Hán thiền quyên[4].
Nhân gian phủ ngưỡng[5] thành kim cổ,
Hà đãi tha niên thuỷ võng nhiên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thu đầy trời ngô đồng xanh sương phủ,
Tiếng đập chày không dứt nghĩ liên miên.
Phong tục cũ vẫn còn từ bắc xuống,
Đến miền nam lệ ấy chẳng mấy truyền.
Mục túc béo đang chờ lương tuấn mã,
Tiếng tì bà xa Hán khóc thiền quyên.
Việc trong đời phút giây thành kim cổ,
Cần gì qua năm khác mới biến thiên.
[1] Một loại rau thuộc họ đậu, còn có tên kim hoa thái 金花菜, hoàng hoa mục túc 黄花苜蓿, lá nhiều dày, ngựa rất thích, dân chúng thường thu hoạch từ tháng 8 đến tháng 3.
[2] Nước Đại Uyên (Đại Uyển) 大宛 cổ, nay là vùng Fergana, Uzbekistan nơi có nhiều ngựa tốt.
[3] Tên một loại ngựa quý của nước Đại Uyên (Đại Uyển).
[4] Mỹ nhân người Hán, chỉ Chiêu Quân cống Hồ, giỏi đàn tì bà.
[5] Cúi và ngẩng đầu, phiếm chỉ thời gian rất ngắn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Mạnh Phủ » Văn đảo y