11/08/2022 03:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh Phiếu Mẫu mộ
經漂母墓

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2008 01:55

 

Nguyên tác

昔賢懷一飯,
茲事已千秋。
古墓樵人識,
前朝楚水流。
渚蘋行客薦,
山木杜鵑愁。
春草茫茫綠,
王孫舊此遊。

Phiên âm

Tích hiền hoài nhất phạn,
Tư sự dĩ thiên thu.
Cổ mộ tiều nhân thức,
Tiền triều[1] Sở thuỷ lưu.
Chử tần hành khách tiến,
Sơn mộc đỗ quyên sầu.
Xuân thảo mang mang lục,
Vương tôn[2] cựu thử du.

Dịch nghĩa

Người hiền xưa nhớ một bữa cơm,
Việc đó đã nghìn thu.
Nơi cổ mộ người tiều phu biết,
Sự nghiệp triều trước trôi theo nước sông Sở.
Rau tần ở bến, khách đi đường hái dâng cúng,
Cây trên núi có chim quốc kêu sầu.
Cỏ xuân mơn mởn xanh tươi,
Là chỗ vương tôn chơi ngày trước.

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Nhớ ơn cho một lưng cơm
Chuyện xưa còn để tiếng thơm muôn đời
Tiều phu biết rõ mộ người
Tiền triều, Sở Thuỷ cuốn rồi còn đâu
Lòng thành hành khách dâng rau
Lắng nghe tiếng cuốc rừng sâu thêm buồn
Cỏ xuân mơn mởn xanh non
Chốn này thuở trước vương tôn đi về
Mộ bà Phiếu Mẫu ở huyện Hoài Âm, cách thành 40 dặm về phía bắc, nay là phủ Hoài Âm, tỉnh Giang Tô. Cuối đời nhà Hán, Hàn Tín lúc chưa gặp thời, nhà nghèo đi câu cá ở sông Sở Thuỷ. Gặp bà Phiếu Mẫu, người ở Hoài An ra sông giặt vải, thấy Tín có sắc đói bà cho một giỏ cơm. Tín ăn xong cảm ơn, hứa ngày sau hiển đạt xin báo đáp. Phiếu Mẫu gạt đi nói: Tôi thấy vương tôn đói nên tặng cơm, không bao giờ mong người báo đáp. Sau Tín theo giúp vua Hán Cao Đế, đứng đầu công khai quốc, được phong Sở Vương, tìm đến nhà Phiếu Mẫu đưa một nghìn nén vàng tạ ơn. Khi Phiếu Mẫu mất, Tín đưa linh cữu chôn ở Hoài Âm. Mộ bà Phiếu Mẫu để đối diện với mộ mẹ Hàn Tín.

Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
[1] Tức triều nhà Hán.
[2] Chỉ con cháu nhà quý tộc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Kinh Phiếu Mẫu mộ