18/01/2021 01:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ Triều Tiên quốc Từ tể tướng thi vận
次朝鮮國徐宰相詩韻

Tác giả: Lương Như Hộc - 粱如鵠

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2018 00:59

 

Nguyên tác

萬里皇華使,
來觀上國光。
衣冠同一制,
萍水各他鄕。
東海波濤闊,
南天日月長。
何時重再會,
極目永相望。

Phiên âm

Vạn lý hoàng hoa[1] sứ,
Lai quan thượng quốc quang.
Y quan đồng nhất chế,
Bình thuỷ các tha hương.
Đông hải ba đào khoát,
Nam thiên nhật nguyệt trường.
Hà thì trọng tái hội,
Cực mục vĩnh tương vọng[2].

Dịch nghĩa

Đi sứ hoàng hoa đường muôn vạn dặm,
Đến đây ngắm xem phong cảnh thượng quốc.
Thấy y quan áo mũ cùng một chế độ,
Duyên bèo nước mỗi người cùng làm khách tha hương.
Cảnh biển đông sóng rộng mênh mông,
Cõi trời Nam vẫn ngày tháng trường.
Bao giờ lại được hội ngộ đây,
Tận cùng ngong ngóng trông theo.

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Muôn dặm đi sứ Hoàng hoa
Đến xem thượng quốc thực là phong quang
Cũng cùng chế độ y quan
Cũng duyên bèo nước tha hương quê người
Biển đông trời rộng sóng dài
Cõi Nam ngày tháng đưa thoi vẫn dường
Bao giờ hội ngộ một phương
Tận cùng tầm mắt vấn vương trông vời
Bài thơ này hoạ vần thơ của tể tướng Triều Tiên là Từ Cư Chính 徐居正 (1420-1488) khi hai người cùng đi sứ nhà Minh (Trung Quốc) và gặp nhau năm 1460 (đời Minh Thành Tông) tại Yên Kinh. Bài thơ được thấy chép trong Tứ giai thi tập 四佳詩集 của Từ Cư Chính cùng ba bài thơ khác được cho là của Từ Cư Chính tặng Lương Như Hộc.

Sách Thành Tông thực lục cho biết Từ Cư Chính làm thơ, được Lương Hộc hoạ lại. Sau đấy Từ Cư Chính cảm xúc làm liên tiếp 10 bài thơ đáp lại, và Lương Hộc đã thán phục khen “Chân thiên hạ kỳ tài dã!” (Bậc kỳ tài thực sự trong thiên hạ).

[1] Hoàng hoàng giả hoa từ Kinh thi, chỉ phụng mệnh đi sứ hay sứ giả.
[2] Nguyên bản chép là chữ “vọng”. Đây hoặc là một lỗi kỹ thuật trong xướng hoạ vì bài thơ của Từ Cư Chính cho thấy đấy là chữ “mang”, hoặc là một lỗi trong sao chép, in ấn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lương Như Hộc » Thứ Triều Tiên quốc Từ tể tướng thi vận