28/11/2022 13:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề hoa diệp thi
題花葉詩

Tác giả: Đức Tông cung nhân - 德宗宮人

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/11/2006 16:56

 

Nguyên tác

一入深宮裏,
無由得見春。
題詩花葉上,
寄與接流人。

Phiên âm

Nhất nhập thâm cung lý,
Vô do đắc kiến xuân.
Đề thi hoa diệp thượng,
Ký dữ tiếp lưu nhân.

Dịch nghĩa

Một khi đã vào cung đình sâu thẳm này,
Không còn cơ hội thấy được dáng xuân nữa.
Nay viết bài thơ này trên lá,
Gửi cho người nào nhận được ở cuối lạch nước.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Từ khi vào chốn thâm cung
Riêng em chẳng được thấy xuân bao giờ
Mượn hoa lá viết bài thơ
Gửi người đứng cuối dòng mơ, tình sầu.
Tác giả lén viết bài thơ này trên một là sen trong một lạch nước trong vườn ngự uyển nhưng không đề tên. Người tiến sĩ Giả Toàn Hư tình cờ thấy bài thơ này, dò hỏi biết là do nàng viết, đem tự sự lên tâu vua. Vua xét nỗi oán trong bài thơ và cơ duyên Toàn Hư trước nhất thấy được, bèn gả nàng làm vợ Toàn Hư.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đức Tông cung nhân » Đề hoa diệp thi