04/12/2021 23:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu xuân lệnh - Mai
留春令-梅

Tác giả: Cao Quan Quốc - 高觀國

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 15/08/2017 16:17

 

Nguyên tác

玉清冰瘦,
洗妝初見,
春風頭面。
等得黃昏月溪寒,
愛顧影,
臨清淺。

歷盡冰霜空羞怨。
怨粉香消減。
江北江南舊情多,
奈笛裏,
關山遠。

Phiên âm

Ngọc thanh băng sấu,
Tẩy trang sơ kiến,
Xuân phong đầu diện.
Đẳng đắc hoàng hôn nguyệt khê hàn,
Ái cố ảnh,
Lâm thanh thiển.

Lịch tận băng sương không tu oán.
Oán phấn hương tiêu giảm.
Giang bắc giang nam cựu tình đa,
Nại địch lý,
Quan sơn viễn.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Trong ngọc gầy băng,
Điểm trang vừa thấy,
Gió xuân phe phẩy.
Đợi lúc hoàng hôn lạnh nguyệt rồi,
Thích ngắm bóng,
Chìm trong suối.

Trải hết băng sương riêng thẹn tủi.
Tủi phấn hương mòn mỏi.
Giang Bắc Giang Nam nhiều ý xưa,
Tiếng sáo trỗi,
Mờ quan ải.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Quan Quốc » Lưu xuân lệnh - Mai