26/02/2021 23:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm hồ đình
臨湖亭

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 02:35

 

Nguyên tác

輕舟迎上客,
悠悠湖上來。
當軒對樽酒,
四面芙蓉開。

Phiên âm

Khinh chu[1] nghinh thượng khách,
Du du hồ thượng lai.
Đương hiên đối tôn tửu,
Tứ diện phù dung khai.

Dịch nghĩa

Thuyền nhẹ đón khách quý,
Bơi từ nơi xa xa tới trên hồ.
Đến bên hiên ngồi uống rượu,
Bốn mặt đều có hoa sen nở.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Thuyền nhẹ thả đón khách
Gió về hồ thênh thang
Bên song cùng đối rượu
Bốn hướng nở thù dung.
[1] Có bản chép chữ này là “kha” 軻 (cái xe) hoặc “khả” 舸 (cái thuyền con).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Lâm hồ đình