29/05/2023 19:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Từ buổi trời sinh

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/08/2022 08:29

 

Không buồn thì lại càng buồn
Chôn sâu nỗi nhớ bồn chồn nhớ hơn
Từ sinh trời đã nhập hồn
Trăng sương sửa Mẹ thơ nôm của Người
Bao giờ theo ánh mây trôi
Chắc gì thoát kiếp khôn nguôi nhớ buồn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Từ buổi trời sinh