22/10/2021 11:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Hạnh phúc là cô gái lẳng lơ”
“Das Glück ist eine leichte Dirne”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 27/01/2012 21:02

 

Nguyên tác

Das Glück ist eine leichte Dirne,
Und weilt nicht gern am selben Ort;
Sie streicht das Haar dir von der Stirne
Und küßt dich rasch und flattert fort.

Frau Unglück hat im Gegenteile
Dich liebefest ans Herz gedrückt;
Sie sagt, sie habe keine Eile,
Setzt sich zu dir ans Bett und strickt.

Bản dịch của Quang Chiến

Hạnh phúc là cô gái lẳng lơ
Chẳng bao giờ ở yên một chỗ
Nàng vuốt ve vầng trán anh tóc xoã
Hôn vội vàng rồi vụt biến đi xa

Bất hạnh thì hoàn toàn ngược lại
Ôm riết anh, yêu đắm đuối, nồng nàn
Nàng nói nàng chẳng có gì phải vội
Ghe xuống giường anh, nàng ngồi đan
Nguồn: Thơ trữ tình Heirich Heine (Song ngữ Đức-Việt), NXB Thờ đại, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Hạnh phúc là cô gái lẳng lơ”