19/06/2024 19:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Số cô chẳng giàu thì nghèo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 00:10

 

Số cô chẳng giàu thì nghèo,
Ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà.
Số cô có mẹ, có cha,
Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông.
Số cô có vợ có chồng,
Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai.
Khảo dị:
Số cô chẳng giàu thì nghèo,
Ngày ba mươi tết thịt heo trong nhà.
Số cô có mẹ, có cha,
Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông.
Số cô có vợ có chồng,
Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Số cô chẳng giàu thì nghèo