01/07/2022 21:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp tạ Ngộ Sinh tiên sinh đề tặng trúc chỉ phiến
答謝悟生先生題贈竹紙扇

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 19/01/2015 16:12

 

Nguyên tác

百錢難買右軍書,
況我酣歌癖未除。
暑去風來添絕唱,
美人識曲又何如。

Phiên âm

Bách tiền nan mãi Hữu Quân[1] thư,
Huống ngã hàm ca phích vị trừ.
Thử khứ phong lai thiêm tuyệt xướng,
Mỹ nhân thức khúc hựu hà như.

Dịch nghĩa

Ngàn tiền cũng khó mua được chữ viết của Hữu Quân
Huống gì tật thích uống rượu, ca hát của ta vẫn còn
Hè nóng đi, gió mát lại, có thêm bài hát hay
Người đẹp lại sành điệu hát, còn cảnh nào hơn được nữa

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Hữu Quân chữ khó đổi bằng tiền
Tật rượu ca ta lại vẫn còn
Thu đến hè qua vang tiếng hát
Mỹ nhân sành điệu cảnh nào hơn
[1] Tức Vương Hy Chi 王羲之 (312-379), nhà thư pháp nổi tiếng đời Tấn, từng làm tướng chức hữu quân nên người đời sau gọi là Vương Hữu Quân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Đáp tạ Ngộ Sinh tiên sinh đề tặng trúc chỉ phiến