26/09/2022 02:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng sứ tuần kiểm lưỡng kinh lộ chủng quả thụ sự tất nhập Tần nhân vịnh
奉使巡檢兩京路種果樹事畢入秦因詠

Tác giả: Trịnh Thẩm - 鄭審

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2009 18:32

 

Nguyên tác

聖德周天壤,
韶華滿帝畿。
九重承渙汗,
千里樹芳菲。
陜塞餘陰薄,
關河舊色微。
發生和氣動,
封植眾心歸。
春露條應弱,
秋霜果定肥。
影移行子蓋,
香扑使臣衣。
入徑迷馳道,
分行接禁闈。
何當扈仙蹕,
攀折奉恩輝。

Phiên âm

Thánh đức chu thiên nhưỡng,
Thiều hoa mãn đế kỳ.
Cửu trùng thừa hoán hãn,
Thiên lý thụ phương phi.
Thiểm tái dư âm bạc,
Quan hà cựu sắc vi.
Phát sinh hoà khí động,
Phong thực chúng tâm quy.
Xuân lộ điều ưng nhược,
Thu sương quả định phì.
Ảnh di hành tử cái,
Hương phác sứ thần y.
Nhập kính mê trì đạo,
Phân hành tiếp cấm vi.
Hà đương hỗ tiên tất,
Phan chiết phụng ân huy.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Thánh đức đầy trời dất
Ánh xuân rạng đế kinh
Lệnh ban từ chín bệ
Ngàn dặm cây thơm cành
Ải Thiểm lan man khói
Dòng biên lác đác xanh
Khí hoà mầm nhú nảy
Mùa trĩu lòng dân sanh
Xuân móc cành lả lướt
Thu sương quả tròn xinh
Chân ai vờn bóng rợp
Áo sứ ấp hương quanh
Đường vào nhiều lối mải
Ngả rẽ nối hoàng thành
Gót tiên nào xứng lối
Níu lá rạng ân lành
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Thẩm » Phụng sứ tuần kiểm lưỡng kinh lộ chủng quả thụ sự tất nhập Tần nhân vịnh