16/10/2021 20:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Di cư Quỳ Châu tác
移居夔州作

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/01/2014 13:39

 

Nguyên tác

伏枕雲安縣,
遷居白帝城。
春知崔柳別,
江與放船清。
農事聞人說,
山光見鳥情。
禹功饒斷石,
且就土微平。

Phiên âm

Phục chẩm Vân An huyện,
Thiên cư Bạch Đế[1] thành.
Xuân tri thôi liễu biệt,
Giang dữ phóng thuyền thanh.
Nông sự văn nhân thuyết,
Sơn quang kiến điểu tình.
[2] công nhiêu đoạn thạch,
Thả tựu thổ vi bình.

Dịch nghĩa

Đang nằm dưỡng bệnh ở huyện Vân An,
Dời nhà tới ở gần cổ thành Bạch Đế.
Từ biệt lúc khí xuân đang thôi thúc liễu xanh tươi,
Thuyền lướt đi trên dòng sông nước trong.
Đâu đâu người dân bàn bạc về mùa màng,
Trên núi trời quang mây tạnh, chim chóc ríu rít.
Vua Vũ có công khai hoang trị thuỷ,
Nên có vùng đất trồng mầu mỡ bằng phẳng này.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ở Vân An đang nằm dưỡng bệnh
Dọn nhà về gần Bạch Đế thành
Trời xuân đang độ liễu xanh
Thuyền đi trên nước sông trong an toàn
Dân bàn bạc mùa màng thắng lợi
Núi trời quang phơi phới chim bay
Nhờ ơn vua Vũ chốn này
Xưa vùng sỏi đá ngày nay đất trồng
Bài này được làm khoảng năm 766, khi Đỗ Phủ đang dưỡng bệnh ở Vân An (nay là huyện Vân Dương, tỉnh Tứ Xuyên) thì cùng gia quyến dời tới Quỳ châu (nay là huyện Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên), gần cổ thành Bạch Đế.

[1] Thành do Công Tôn Thuật xây từ thời Vương Mãng cướp ngôi nhà Tiền Hán.
[2] Tức vua Vũ nhà Hạ thời thượng cổ, có công trị thuỷ, đưa nước lụt ra biển, gia tăng đất trồng trọt toàn quốc, trong đó có Quỳ Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Di cư Quỳ Châu tác