07/10/2022 07:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm qua bà chủ ngủ đâu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/04/2015 13:40

 

Đêm qua bà chủ ngủ đâu,
Nó khênh nó bỏ vườn dâu bao giờ.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm qua bà chủ ngủ đâu