02/02/2023 08:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiếu vấn sơn trung hà sở hữu phú thi dĩ đáp
詔問山中何所有賦詩以答

Tác giả: Đào Hoằng Cảnh - 陶弘景

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2010 19:18

 

Nguyên tác

山中何所有,
嶺上多白雲。
只可自怡悅,
不堪持寄君。

Phiên âm

Sơn trung hà sở hữu,
Lĩnh thượng đa bạch vân.
Chỉ khả tự di duyệt,
Bất kham trì ký quân.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Trong núi có gì nhỉ
Đỉnh non mây trắng dày
Chỉ riêng mình thích thú
Không thể tặng cho ai
Nguồn: Đạo sĩ Trung Hoa thời cổ, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Hoằng Cảnh » Chiếu vấn sơn trung hà sở hữu phú thi dĩ đáp